Паланка OnLine

Ово је блог посвећен Смедеревској Паланци, њеним људима, организацијама, институцијама, дешавањима, дилемама, ...

Конзорцијум основних и средњих школа Смедеревске Паланке ‎и Општина Смедеревска Паланка конкурисали су за средства из ‎Националног инвестиционог плана
2007/09/30,15:46
Конзорцијум 3 средње школе и 10 основних школа у саставу ОШ "Херој Радмила Шишковић", ОШ "Херој Иван Мукер", ОШ "Олга Милошевић", ОШ "Вук Караџић", Машинско-електротехничка школа "Гоша", ХТПШ "Жикица Дамњановић", ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА, ОШ "Ђорђе Јовановић" , ОШ "Лазар Станојевић", ОШ "Радомир Лазић", ОШ "Милија Ракић", ОШ "Станоје Главаш", и ОШ "Брана Јевтић" Кусадак и Општина Смедеревска Паланка конкурисаo je, на бази Уговора о пословно-техничкој сарадњи који је потписан 27.9.2007.г,са 3 пројекта за средства из Националног инвестиционог плана и то:
 • 1. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА;
 • 2. МОБИЛНИ МУЛТИМЕДИЈАЛНИ КАБИНЕТИ И ОБУКА НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ; и
 • 3. ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦА НА ГАС У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА.

Ситуацији која је довела до потребе за реализацијом наведена три пројекта је немогућност обезбеђења довољног нивоа финансијских средстава у оквиру буџета Општине Смедеревска Паланка и поред чињенице да је један од приоритета за 2008.г. инвестиционо одржавање основних и средњих школа, њихово опремање и изградња котларница на гас пошто је у току гасификација Општине.

Конзорцијум сачињава 6 сеоских и 4 градске основне школе и 3 средње школе са 6105 ученика (3153 дечака и 2952 девојчица) и 537 наставника.

Циљеви пројекта ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА су:

 • 1. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 711 ученика (354 дечака и 357 девојчица), 51 наставника и 15 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ «Херој Радмила Шишковић»
 • 2. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 988 ученика (542 дечака и 446 девојчица), 76 наставника и 26 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ «Херој Иван Мукер»
 • 3. Унапређен је квалитет услова извођења наставе за 501 ученика (221 дечака и 188 девојчица), 31 наставника и 16 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ «Олга Милошевић»
 • 4. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 409 ученика (354 дечака и 357 девојчица), 31 наставника и 16 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ «Вук Караџић»
 • 5. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 609 ученика (137 дечака и 472 девојчице), 77 наставника и 15 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде Хемијско-технолошка и прехрамбена школа „Жикица Дамњановић“
 • 6. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 585 ученика (243 дечака и 342 девојчица), 47 наставника и 14 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ПАЛАНАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
 • 7. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 374 ученика (181 дечака и 193 девојчица), 30 наставника и 13 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ "Ђорђе Јовановић"
 • 8. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 166 ученика (65 дечака и 101 девојчица), 20 наставника и 11 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ "Лазар Станојевић" и инвестиционим одржавањем зграде подручног одељења у Ватошеву.
 • 9. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 142 ученика (74 дечака и 68 девојчица), 22 наставника и 10 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ "Милија Ракић" и одељењa у Башину.
 • 10. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење утрошка енергије за грејање за 433 ученика (232 дечака и 201 девојчица), 32 наставника и 14 радника помоћног особља инвестиционим одржавањем зграде ОШ "Радомир Лазић.

Циљ пројекта "МОБИЛНИ МУЛТИМЕДИЈАЛНИ КАБИНЕТИ И ОБУКА НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ" је

 • 1. Унапређен је квалитет услова извођења наставе коришћењем 13 мобилних мултимедијалних кабинета за 6105 ученика (3153 дечака и 2952 девојчица) и 537 наставника у ОШ "Херој Радмила Шишковић", ОШ "Херој Иван Мукер", ОШ "Олга Милошевић", ОШ "Вук Караџић", Машинско-електротехничка школа "Гоша", ХТПШ "Жикица Дамњановић", ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА, ОШ "Ђорђе Јовановић" , ОШ "Лазар Станојевић", ОШ "Радомир Лазић", ОШ "Милија Ракић", ОШ "Станоје Главаш" и ОШ «Брана Јефтић».

Циљеви пројекта «ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦА НА ГАС У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА» су

 • 1. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење трошкова грејања за 988 ученика (542 дечака и 446 девојчица), 76 наставника и 26 радника помоћног особља изградњом котларнице за грејање на гас у ОШ «Херој Иван Мукер».
 • 2. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење трошкова грејања за 586 ученика (531 дечака и 55 девојчица), 56 наставника и 19 радника помоћног особља изградњом котларнице за грејање на гас у МЕШ ГОША
 • 3. Унапређен је квалитет услова извођења наставе уз смањење трошкова грејања за 409 ученика (221 дечака и 178 девојчица), 31 наставника и 16 радника помоћног особља изградњом котларнице за грејање на гас у ОШ «Вук Караџић».

Укупна вредност три пројекта је 120.7 милиона динара.

Додатне информације могу да се добију од Ненада Марковића, председника актива директора основних и средњих школа Општине Смедеревска Паланка на телефону 026/322-060 или преко блога http://ossosp.blogspot.com/ .
Адресар чланица конзорцијума је на линку.
Данас је Међународни дан младих
2007/08/12,08:32

Посетите е-клуб ОМЛАДИНА.


Поводе треба користити ради лансирања нових иницијатива а обележавање Међународног дана младих у Србији је одличан повод да се активира нов е-клуб на интернету. Користећи овај леп повод  креиран је OnLine клуб ОМЛАДИНА који је намењен како младима тако и онима који се баве питањима важним за омладину и онима који се осећају младим без обзира што се по годинама то не би рекло.

Питање положаја младих није једноставно јер активизам младих није на неком завидном нивоу (са часним изузецима).
Треба их разумети јер ни активизам њихових родитеља није нешто посебно. Стиче се утисак да у Србији многи очекују да њихове проблеме реши неко други. То је прилично комфорна позиција која је истовремено и безперспективна. Тек када нека социјална група артикулише своје проблеме и у том процесу артикулисања изгради капацитет за њихово решавање можемо очекивати бољитак. Код младих је наведено још значајније јер је код њих од решења важнији пут до решења. На том путу до решења отварају се бројне перспективе које нисмо имали у видном пољу када смо кретали - једноставно пејсаж се мења јер се и окружење стално мења а и они се мењају и "неке опције са почетка путовања/процеса" постају неперспективне јер су се указале нове које више обећавају.
Гледајући неке стратегије и акционе планове посвећене питању младих издвајају се следеће области (теме):
‎1. ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ
‎2. ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ ‎
‎3. ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ ‎
‎4. КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ ‎
‎5. АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У ДРУШТВО, ДОБРОВОЉНИ РАД ‎
‎6. МОБИЛНОСТ И ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ ‎
‎7. ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ‎
‎8. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ПРЕМА МЛАДИМА
Како сам у уводу рекао овај клуб је намењен младима а и онима који то нису али се осећају младим. То што неко није млад не мора да значи да је мање компетентан да се бави проблемима младих. Напротив, животно искуство може да буде она компонента која ће битно помоћи да се дође до трајних (или модерно речено одрживих) решења.
Питање младих није питање само за младе већ је питање које тражи одговор свих генерација у једном друштву - за младе, за све оне који се осећају младим или који се сећају како је то бити млад.
Сви прилози су јавни и њима се укључујем у активности Министарства омладине и спорта у вези израде Националне стратегије за младе.
Стога посетите http://urbae.com/ односно клуб ОМЛАДИНА и подсетите се како је то било када сте били млади, или изнесите своје дилеме да би смо учили једни од других.
 
Јавне расправе
2007/08/06,17:32

Летњи је период, многи су на одмору а разна министарства Републике Србије су пре одласка на одмор иницирала јавне расправе које трају углавном до краја августа.

Податке о актуелним јавним расправама можете наћи на следећим линковима :

 Уживајте у летњим домаћим задацима.

Нацрт закона о удружењима и јавна расправа о њему
2007/07/24,14:38
Блог за јавну расправу у вези Нацрта Закона о удружењима је на веб адреси http://zakon-o-udruzenjima.blogspot.com/.


Јуче је у Влади Републике Србије министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић представио Нацрт закона о удружењима.

«Овим законом ће, после седам година, коначно бити на јединствен начин уређено деловање цивилног сектора и његов однос са државом», рекао је министар Милан Марковић на конференцији за новинаре у Влади Србије.

Најављено је и одржавање Округлог стола о Нацрту закона о удружењима у петак, 27. јула који организује ресорно министарство, Мисија ОЕБС-а у Србији и Радна група Невладиних организација.

Имајући у виду значај Закона којим се коначно уређује проблематика рада удружења и удруживања у циљу давања доприноса јавној расправи која је поводом реченог организована формиран је блог са насловом

"Јавне расправе - Закон о удружењима" (линк http://zakon-o-udruzenjima.blogspot.com/)

који је структуриран тако да се са лакоћом могу коментарисати појединачни чланови закона и Закон у целини.

У циљу олакшања коришћења предвиђена је и бесплатна претплата за коришћење RSS за прилоге на адреси

http://feeds.feedburner.com/zakon-o-udruzenjima

и за коментаре на адреси

http://feeds.feedburner.com/zakon-o-udruzenjima-komentari.

Уколико приступите блогу можете се и бесплатно претплатити тако да прилоге са овог блога примате путем е-поште.

Пошто је блог приказ Закона структуриран он је адаптиран формату који је пожељан код блога и зато прилажемо садржај Закона на блогу јер појединим члановима можете приступити директно из ове поруке кликом на одредницу како следи:

Омогућено је коментарисање наведених прилога. Коментари ће бити презентирани Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

 

Преко наведеног блога можете приступити и претходној верзији Закона из 2006.г.

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine
2007/07/20,19:12
Паланка OnLine наслови
2007/06/01,19:51

Будимо конкретни: Туризам (стратешки циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)
2007/05/28,17:21

Будимо конкретни: Туризам (стратешки циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)


Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Туризам
Стратешки циљ:
Креиран и промовисан туристички производ општине у складу са међународним стандардима квалитета и на принципима одрживог развоја

Приоритет:
Изграђени капацитети Општине за развој туризма

Мера: Стратешко планирање развоја туризма
 • Пројекат формирања Савета за развој туризма Општине
 • Пројекат израде стратешког и акционог плана развоја туризма Општине
Мера: Израда Мастер плана развоја туризма Општине
 • Пројекат израде мастер плана развоја туризма у Општини
Мера: Промоција туристичког производа Општине
 • Пројекат формирања фонда за маркетинг, промоцију и развој туристичке понуде Општине
 • Пројекат изградње капацитета Општинске туристичке организације
 • Пројекат развоја информационих система за подршку туризму у Општини
 • Пројекат формирања туристичког информативног центра Општине
 • Пројекат израде промотивног материјала за промоцију Општине као туристичке дестинације (леци, брошуре, мапе, сувенири, разгледнице, компакт дискови, веб презентација, итд.)
 • Пројекат промоције/маркетинга туристичког производа Општине
Мера: Формирање кластера туристичког производа општине
 • Пројекат формирања кластера туристичке понуде Општине
Приоритет: Унапређен квалитет туристичког производа општине
Мера: Стручни семинари за туристичке раднике и обука давалаца туристичких услуга у туризму (обука за туристичке водиче, курсеви страних језика, примена информатике, обука домаћина, итд.)
 • Програм стручних семинара туристичких радника и пружалаца туристичких услуга у Општини
Мера: Учешће туристичких радника на стручним скуповима у земљи и иностранству
 • Програм учешћа туристичких радника на стручним скуповима у земљи и иностранству
Мера: Демонстрација примера добре праксе из развијенијих средина
 • Програм демонстрације примера добре праксе у развоју туризма у функцији унапређења развоја туризма Општине
Приоритет: Развијена туристичка инфраструктура Општине
Мера: Израда мапе туристичких ресурса
 • Пројекат израде мапе туристичке понуде Општине
Мера: Израда туристичке сигнализације у општини
 • Пројекат израде туристичке сигнализације Општине
Мера: Обезбеђивање адекватних туристичких капацитета
 • Програм реновирања објекта физикалне медицине у бањи "Паланачки Кисељак"
 • Пројекат израде студије изводљивости изградње новог хотела
 • Пројекат унапређења понуде домаће радиности у Општини
Мера: Идентификовање и развој специфичних туристичких садржаја
 • Пројекат идентификовања садржаја културне баштине Општине од интереса за развој туризма
 • Пројекат идентификовања и промоције догађаја (вашари, манифестације, итд) од интереса за развој туризма Општине
 • Пројекат идентификовања понуде сеоског туризма Општине
 • Пројекат идентификовања природних локалитета од интереса за развој туризма
Будимо конкретни: Економски развој и развој малих и средњих предузећа и предузетника (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)
2007/05/27,18:45

Прилог за ревизију стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка са блог адресе http://palanka-online.blogspot.com/2007/05/blog-post_26.html 

Област: Економски развој и развој малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП)

Стратешки циљ: Конкурентна и извозно орјентисана привреда заснована на иновацијама

Приоритет: Ствoрени услови за одрживи развој привреде Општине
Мера: Изградње капацитета Општине за унапређење подршке развоју МСП и предузетницима

 • Пројекат формирања Савета за привредни развој Општине
 • Пројекат израде стратегије развоја МСП и предузетништва Општине
 • Пројекат анализе и ревизије нормативне регулативе у надлежности Општине од значаја за развој МСПП
 • Пројекат израде директоријама правних лица и предузетника на територији Општине
 • Пројекат израде студије изводљивости формирања Агенција за локални економски развој
 • Пројекат израде студије изводљивости формирања Фонда за подстицање развоја МСПП
 • Пројекат израде студије изводљивости формирања Гарантног фонда Општине за МСПП
 • Програм повезивања са развојним институцијама на регионалном, националном и међународном нивоу
Мера: Едукација предузетника и запослених
 • Пројекат израде стратегије образовања предузетника, запошљених и незапошљених у Општини
Мера: Развој привредне инфраструктуре
 • Пројекат формирања Пословног инкубатора Општине
 • Пројекат израде Мастер плана индустријске зоне
 • Програм идентификовања и уређења пословно унапређених зона у Општини
 • Пројекат израде нове градске пијаце
 • Пројекат израде Општинског сајмишта (уређење простора где се одржава Крстовдански вашар)
 • Пројекат уређења простора где се одржавају месечни сајмови половне опреме
Мера: Унапређење сектора пословних и финансијских услуга
 • Пројекат израде директоријума понуђача пословних и финансијских услуга у Општини
 • Пројекат промоције понуђача пословних услуга у Општини
Мера: Подстицање инвестиција
 • Пројекат израде стратегије за привлачења инвестиција у општину
 • Пројекат идентификовања погодних локација за инвестиције (greenfield) (мапа локација погодних за инвестирање (комунална опремљеност, имовинско-правни односи, итд.)
 • Пројекат израде Водича за инвеститоре у Општини
 • Програм идентификовања и промоције локација за инвестирање у Општини
 • Пројекат израде веб презентације "Инвестирајте у Паланку"
 • Пројекат успостављања сарадње са регионалним и националним институцијама и организацијама за подршку улагања у привреду Општине
Приоритет: Унапређена привредне базе Општине
Мера: Развој иновација и увођење нових технологија
 • Пројекат израде стратешког плана подстицања иновација и увођења нових технологија
 • Програм подизања свести јавности о значају иновација и увођења нових технологија у привреду општине
Мера: Финализација процеса реструктурирања привреде општине (завршетак приватизације)
 • Пројекат анализе резултата приватизације са ефектима на локалну економију
Мера: Подстицање развоја прерађивачких капацитета
 • Пројекат израде стратегије развоја прерађивачких капацитета у Општини
 • Програм промоције прерађивачких потенцијала привреде Општине
Мера: Подстицање извозно орјентисане производње
 • Пројекат израде стратегије подстицања извозно орјентисане производње
 • Програм промоције извозно орјентисаних фирми
Приоритет: Функционално и ефикасно повезани привредни и друштвени субјекати
Мера: Израда страгије за развој малих и средњих предузећам и предузетништва (МСПП)
 • Пројекат израде страгије за развој МСПП
Мера: Формирање кластера на нивоу општине и региона
 • Пројекат формирање кластера трговине на мало у Општини
 • Пројекат формирања кластера произвођача и прерађивача поврћа
 • Пројекат формирања кластера произвођача и прерађивача воћа
 • Пројекат формирања кластера произвођача и прерађивача меда
 • Пројекат формирања кластера грађевинске оперативе Општине
Мера: Формирање и развој удружења предузетника и МСП по областима рада
 • Пројекат формирања/ревитализације удружења предузетника Општине
 • Пројекат формирања удружења власника МСП
 • Пројекат формирање удружења трговаца на мало
 • Пројекат формирања удружења рачуновођа и књиговођа
 • Пројекат формирања удружења произвођача поврћа
 • Пројекат формирања удружења произвођача воћа
 • Пројекат формирања удружења сточара
 • Пројекат формирања удружења пружалаца саветодавних и других пословних услуга МСП и предузетницима
Приоритет: Развијени брендови и сачувана одрживост конкурентске предности
Мера: Идентификовање и развој локалних брендова
 • Програм идентификовања и развоја локалних брендова
Мера: Промоција привреде општине
 • Пројекат израде стратегије промоције привреде Општине
 • Програм промоције привреде Општине на сајмовима у земљи и иностранству
 • Пројекат израде промотивног материјала за промоцију привреде Општине (брошуре, леци, водичи, компакт дискови, веб презентација привредних потенцијала, итд.)
 • Пројекат промоције МСПП на привредним манифестацијама у граду (Крстовдански вашар, сајам половне опреме сваког 15 у месецу, итд.)
Мера: Стандардизација производних поступака (усаглашавање са стандардима ЕУ)
 • Програм увођења стандарда ISO9000 Програм увођења стандарда HACCP
 • Програм увођења ЕУ стандарда за унапређење безбедности на радном месту
Мера: Специјализација производње
 • Пројекат идентификовања праваца специјализације производње у циљу повећања њене рентабилности и продуктивности
Ово је наставак прилога из поруке.
мр Милан Милошевић
Најновији наслови на блогу Паланка OnLine
2007/05/26,14:14

Просторно и урбанистичко планирање у Општини (стратешки циљ и приоритети, мере за достизање циљева и индикативна листа пројеката и програма)
2007/05/25,16:02

Стратешки циљ: Развијен систем за просторно и урбанистичко планирање са ажурним подацима о променама у простору.

Цела порука на линку. 


Будимо конкретни: дефинишимо развојне циљеве наше Општине
2007/05/25,00:30

Општина Смедеревска Паланка има Стратегију одрживог развоја са више недостатака од којих је један изузетно важан: не постоји јасна хијерархија циљева. У следећој поруци је дат допринос превазилажењу наведеног проблема.

http://palanka-online.blogspot.com/2007/05/blog-post_24.html

Конкурс за кратку фантастичну причу "Освоји икебану"
2007/05/23,23:30
Интернет страница "Освоји Икебану" од 21.05.2007. године организује конкурс за кратку фантастичну причу. Конкурс је отворен до 23.07.'07. године.

Тема конкурса је "Однос човека према природи у будућности”.
Приче морају да буду до 4500 карактера дугачке (рачунајући и паузе).
Радови морају бити на српском или сродним језицима са стандардним YU фонтовима.
Слати их, поред кратке биографије, откуцане у Word-у и приложене у attachment-у поруке, на адресу: konkurs@osvoji-ikebanu.org.
Свако може да пошаље максимално три рада.
У телу поруке обавезно навести: име, презиме, адресу и број телефона.
Додела награда је 25.08.’07. у подне у Ботаничкој башти у Београду.
Најбоља три рада очекују вредне награде!
Веб адреса сајта са додатним информацијама је http://osvoji-ikebanu.org.

Порука http://palanka-online.blogspot.com/2007/05/blog-post_23.html 

 

Корисна информација: Почео је са радом портал Сувенири Србије
2007/05/22,22:00

Преносимо садржај поруке http://palanka-online.blogspot.com/2007/05/blog-post_4419.html 


Ових дана покренут је портал Сувенири Србије са намером да оригинални, аутентични, уникатни, ручно рађени сувенири из свих крајева Србије, буду успешно представљени и пласирани у првој домаћој интернет сувенирници, и тако постану доступни широм света!

Реализацију портала подржала је и Туристичка организација Србије, препознајући иновативан приступ у промоцији и пласману сувенирске понуде Србије.

Детаљне информације о пројекту Сувенири Србије, могу да се нађу на адреси http://www.suvenirisrbije.com/.

На овом порталу отворен је и конкурс за произвођаче сувенира што је и главни разлог публиковања ове информације да би се нашим суграђанима који производе сувенире дала могућност да искористе овај канал промоције и продаје својих производа. Додатне информације могу да се нађу на веб страни http://www.suvenirisrbije.com/proizvodjaciPrijava.php а услови су

 • Начин представљања сувенира на порталу се одвија у 3 фазе:
 1. Пријава на конкурс путем формулара "Мој сувенир"
 2. Потписивање уговора
 3. Постављање на портал
 • Конкурс којим се произвођач пријављује да учествује на порталу са својом сувенирском понудом, сталног је карактера.
 • Учешће на порталу је бесплатно.
 • Право продаје сувенира преко портала имају произвођачи сувенира (физичка лица, као и правна лица у случају да немају сопствену развијену дистрибуцију, као ни место пласмана).
 • Услови сарадње, права и обавезе дефинишу се посебним уговором, који се склапа између произвођача и фирме Кројач д.о.о, а који се добија на увид по захтеву.
 • Продајна цена сувенира се формира додавањем одређеног процента на цену коју одреди произвођач.
 • Исплаћивање произвођачима врши се на месечном нивоу, по продаји производа.

Први корак: Преузмите, попуните и пошаљите формулар „Мој сувенир“, као и фотографије сувенира на eMail: kancelarija@SuveniriSrbije.com

Други корак: Очекујте наш позив у року од 24 до 72 часа од тренутка пријављивања на Конкурс, односно слања формулара „Мој сувенир“. Уколико Вас не позовемо у предвиђеном року (могући разлог: неправилно унети подаци), молимо Вас да нас контактирате или поновите слање обрасца.

Све остале информације могу да се нађу на адреси http://www.suvenirisrbije.com/proizvodjaciPrijava.php.

Прилог ОО глувих и наглувих Смедеревске Паланке
2007/05/22,19:50

СЕЋАЊЕ НА РАНКА ГАЈИЋА

У четвртак 24.маја 2007.године, навршава се 30.година, од трагичне погибије РАНКА ГАЈИЋА, рођеног 15.јула 1940.године у селу Голобок у општини Смедеревска Паланка, иначе, првог секретара Општинске организације глувих и наглувих Смедеревске Паланке.Њему припадају велике заслуге што Организација има "чврст темељ ", који се није срушио ни до данашњих дана.За секретара ОО глувих и наглувих Смедеревске Паланке, чији је председник био једно време, постављен је 1968.године.Заједно са својим сарадницима, урадио је сва акта, поставио циљеве и задатке Организације, радио је на окупљању чланства да се баве спортом, јер је и сам волео спорт, посебно шах.Подстицао је чланове да читају, буду информисани, да се баве културним стваралаштвом, развијају пријатељство и несебично се помажу.

Међутим, тог 24.маја 1977.године, несрећним случајем изгубио је свој млади живот, а организација свог изванредног секретара, великог организатора и доброг спортисту-шахисту, а породица угледног домаћина, узорног супруга и оца троје деце.Ранко је сахрањен на локалном гробљу у Смедеревској Паланци, а овај текст посветили смо сећању на њега.
Сећању на нашег дугогодишњег секретара, кога нисмо заборавили ни после 30.година и који је златним словима уписан у анале Општинске организација глувих и наглувих Смедеревске Паланке.
Сл.Костантиновић
Наслови актуелних вести 24 сата дневно седам дана у недељи
2007/05/22,00:02
На нашем и Вашем блогу од данас је могуће да пратите наслове са актуелним вестима из Србије и света неколико медијских кућа захваљујући коришћењу технологија које су познате као Веб 2.0. У овом тренутку пратите следеће агенције: Naslovi.net, MTS Mondo, RTS, B92, RTV Pink. Ускоро ћемо Вам омогућити да са Вашег и нашег блога пратите и друге изворе информације и да увек имате актуелне пословне информације, нове прилоге са блогова других паланчана или информације који могу да вам буду од користи за рад на даљем развоју Паланке, као и информације о разним конкурсима и слично.
Посетите блог Паланка OnLine и уверите се нове могућности које он нуди.
Више информација на линку http://palanka-online.blogspot.com/2007/05/life-in-europe.html 
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS Powered by LifeType and blog.co.yu